Algoritmul procesului decizional în cadrul Autorităților Publice Locale și posibilități de participare a societății civile