Despre

  Proiectul are drept scop mobilizarea, consolidarea, dezvoltarea și organizarea unor comunități locale active din municipiul Chișinău. Acest scop se va realiza prin intermediul unor serii de instruiri și ateliere de acțiune colectivă pentru mai multe grupuri de beneficiari  (cetățeni, activiști, activiști), realizate de experți locali și străini.

Proiectul urmărește să dezvolte potențialul de activism al comunităților locale în soluționarea problemelor locale, să le familiarizeze cu procesul desfășurării dialogului cu autoritățile publice locale, să le instruiască în privința organizării unor acțiuni colective la nivel local, municipal sau național, să le ofere instrumentele metodologice și practice de bază (petiții, campanii, principiile colectării de resurse, auto-organizare și lucrul cu mass-media), să le instruiască în privința acțiunii colective directe pentru un acces și oportunități sporite de participare în procesul decizional.

Acțiunile din cadrul acestui proiect vor implica mai mulți actori locali relevanți: autoritățile publice locale (Primăria Chișinău, preturile de sector, subdiviziunile și serviciile primăriei), comunități de cetățeni, comunități formale și informale de activiști, experți, artiști și comunicatori.

Rezultatele pe termen lung ale proiectului le vedem în oportunitățile lui de mobilizare a resurselor interne ale comunității, descoperire a potențialului și dezvoltarea aptitudinilor în vederea analizei problemelor, creșterea gradului de organizare a comunității prin implicarea lor în scrierea petițiilor și participare a comunității în procesul de adoptare a deciziilor la nivel local.

Acest proiect este organizat de către Asociața Tinerilor Artiști ”Oberliht” și este finanțat de către Fundația Soros Moldova, în cadrul proiectului ”Buna Guvernare”.

Obiectivele proiectului:

  • instruirea beneficiarilor în privința monitorizării active a activității APL (participare la ședințe, discuții publice etc)
  • instruirea beneficiarilor în privința principiilor, metodologiilor și instrumentelor de acțiune colectivă (petiții, campanii, crowdfunding etc)
  • consolidarea grupurilor și comunităților prin stimularea unor activități și instrumente de auto-organizare.
  • diseminarea modelelor de participare și implicare civică prin elaborarea unui Ghid de Participare Civică în variantă on-line și off-line (pe hârtie).

Proiectul ”Comunități Active pentru Democrație Participativă în Oraș” este realizat de către Asociața Tinerilor Artiști ”Oberliht”  cu suportul financiar al Programului ”Buna Guvernare” al  Fundația Soros Moldova. Informaţiile şi concluziile publicate aparţin  în  exclusivitate  autorilor şi nu reflectă neapărat opiniile Fundaţiei Soros-Moldova.

FINANȚATOR

finanțator

ORGANIZTOR