Orașul post-sovietic, reflecții după Școala de Urbanism Aplicat la Chișinău (Sviatoslav Murunov)

Fotografia postată de Свят Мурунов.
– – – ниже на русском – – –
Publicăm ”jurnalul de călătorie” la Chișinău a urbanistului Sviat Murunov, care a moderat Școala de Urbanism Aplicat din Chișinău (29-30 martie). 
Notița a fost publicată în rusă pe profilul de facebook a lui Sviat.

Primele impresii după vizita la Chișinău: grănicerul de la aeroport care a reacționat la cuvintele ”lecție”, ”oraș post-sovietic”, a luat pașapoartele și s-a dus să se consulte cu șefii pentru a decide cum să procedeze cu un ”urbanist” de la Moscova. Cînd l-am abordat pe acest grănicer în privat acesta a spus că se simte foarte nervos în legătură cu venirea diferiților experți ruși la Chișinău, unii dintre care ulteriorflutură cu steaguri la Tiraspol (un alt exemplu de conflict post-sovietic la tema identității).

Sosirea la Chișinău pe timp de noapte are câteva avantaje evidente: sunt vizibile doar câteva scântei de lumină – luminile unor localuri (ghirlande din becuri albe), benzinării, străzi și automobile pe contrasens. Am intrat prin sectorul Botanica (grădina botanică). Noaptea Chișinăul mi s-a părut o zonă mare de dormit, orașul doarme, pentru că mîine merge la serviciu. Partea veche a orașului, unde era hotelul nostru, în general reprezintă un oraș mic cu case de un etaj, și numai automobilele parcate într-o linie, sugerau că undeva sunt și blocuri înalte și intersecții urbane.

Dimineața, Chișinăul central s-a dovedit a fi un oraș cu vile urbane, case particulare (curte-parcare-gard), un număr mare de ambasade (la fiecare stau carabinieri cu berete roșii), modernist sovietic monstruos, capodopere de cartier ale modernismului sudic, capricii arhitecturale ale unor oameni cu bani și vile ale nobilimii ascunse după garduri, în care deja au fost deschise sau închise magazine, oficii, bănci, farmacii etc. În unele locuri sunt încadrate centre de afaceri cu multe etaje și apartamente (toate simptomele post-sovieticului). Lipsa locurilor de parcare din centru transformă totul într-o parcare, iar pietonii sunt forțați să se înghesuie pe lângă garduri și să înconjoare automobilele.

Toate celelalte lucruri pot fi văzute în fotografii.

Despre semnificații:

Moldova – unică prin teritoriu și istorie – atunci când au început să se clarifice cu semnificațiile și codurile culturale au găsit o metaforă interesantă – insula, care era spălată de mări/oceane ale diferitelor imperii (Romane, Otomane, Austro-Ungare, Ruse, Sovietice), fiecare lăsând urmele sale. Unicitatea fină și în același timp cu o natură specifică a Moldovei ține de faptul că a supraviețuit liniștit trecerea prin toate aceste imperii și totodată păstrând cu grijă urmele lor în cultură (în special limba). Principalele conflicte din politica de astăzi este alegerea (Cine suntem? Unde mergem?), în loc de sinteza și încercarea de a-și construi propria cultură.

A doua semnificație – în sensul bun, cultura țărănească, natura peisajului și cea pastorală a țării, satul/ferma, vila aici este modalitatea de bază a așezării, orașele au apărut drept rezultat al dorinței imperiilor care în primul rând avea scopul de a spori gestionarea teritoriilor și de a-și infiltra valorile, însă la fel ca în anii `90 în Rusia am trecut relativ pașnic peste prăbușirea sistemului sovietic (toți au mers la pus cartofi pe care ulterior i-au vîndut la piață), la fel și Moldova a trecut relativ calm peste încercările externe de accelerare a dezvoltării.

Acum în oraș există așa artefacte cum ar fi – strada de vile, gard lângă gard, ziduri înalte/cetăți, arhitectură cu ambiții, însă aceasta nu este deloc urbană. Posibil că anume acum scânteia activismului urban din Chișinău va apărea din încercarea de a regândi ce este orașul și de ce fel de orașe are nevoie Moldova, ce tipuri de localități și în care fază se află, prin ce se deosebește orășeanul de rezident etc.

Comunitatea cu care am comunicat în cadrul Școlii de Urbanism Aplicat la Chișinău – antropologi/sociologi/arhitecți/filosofi/activiști/jurnaliști/politicieni – este vie, multilingvă, în căutare, ”noii orășeni/cetățeni” gândesc atât pentru oraș cât și pentru întreaga țară în ansamblu, iar în realitate prin prisma discuțiilor și a căutării construiesc/asamblează o nouă cultură, proces la care aș dori să particip (Instituția identității post-sovietice ca o modalitate de autodepășire a crizei prin reflecție și regândire). Într-o astfel de diversitate culturală oamenii sunt cei mai valoroși, sentimentele și gândurile lor, întrebările și proiectele sunt ceea ce face orașul viu, într-o continuă căutare;

La fel ca peste tot este problema comunicării între ”eroi” și între subiecți ”funcționarii publici”, ”oamenii de afaceri”, anume aceasta și este concepția post-sovietică distrusă a lumii sovietice care trebuie să fie înlocuită cu experiențe personale, prin instrumentul de analiză critică (cum funcționează și de ce). Nu există ideologii gata făcute (și acest lucru este cel mai important), este nevoie de subiecți (centre/comunități) și instrumente pentru construcția propriei identități (cine și unde suntem?). Perioada/era sovietică trebuie regândită în strânsă legătură cu cei pe care această epocă i-a atins/schimbat, însă în afară de epoca sovietică, și celelalte perioade/imperii din istorie s-au blocat și au lăsat urme, fără viziune multidimensionale și discuție publică, toate acestea blochează gândurile despre viitor, transferând discuția în direcția alegerii (a conflictului) și nu spre sinteză.

Ce urmează?

Școala Moderatorului Urban și eventual un Forum al Comunităților Urbane, cercetări comune și proiecte de rețea.

Mulțumesc, Chișinău!


Рефлексия, Постсоветский Город, школа в Кишиневе.

первые впечатления – пограничник в аэропорту, который среагировал на слово «лекция», «постсоветский город», забрал паспорта и отправился выяснять у начальства что делать с «урбанистами» из Москвы, в приватной беседе сказал – что очень нервно относятся к разным экспертам, которые едут в Кишинев, а потом флагами машут в Тирасполе (еще один постсоветский пример конфликтов на теме идентичности).

Прилет ночью имеет свои неочевидные плюсы, видны только какие-то вспышки – огни заведений (гирлянды белых лампочек), АЗС, и улицы, встречные машины. Ночью Кишинев показался, мы въезжали через район Ботаника (ботанический сад) – большим спальником – город спит, завтра на работу, а старая часть города, на которой был наш отель – вообще одноэтажный маленький городок, и только припаркованные автомобили сплошной полосой намекали что где-то есть и большие развязки и высокие дома. Кишинёв утром оказался городом с городскими усадьбами, частными домиками (двор-парковка-забор), большим количеством посольств (у каждого стоят карабинеры в красных беретах), советским монструозным модернизмом, квартальными шедеврами южного модерна, купеческих поисков и дворянских вилл за заборами, в которые уже открылись или уже успели закрыться магазины, офисы, банки, аптеки и тп. Кое-где уже вписаны многоэтажные деловые центры или жилые дома (все симптомы постсоветского). Отсутствие парковок в центре превращает в парковку все что только можно – и пешеход вынужден жаться к заборам, огибать и машины и крылечки.
Все остальное можно рассмотреть на фотографиях ))

Про смыслы:

Молдова – уникальная территория и история – когда начали разбираться с культурными кодами и смыслами нашли интересную метафору – остров, который омывался морями/океанами разных империй (Римская, Османская, Австро-Венгерская, Российская, Советская) и каждая оставила свои следы. Уникальность мягкой/но своеобразной Молдовы – в том что она спокойно пережила все эти империи, но аккуратно в культуре (и особенно в языке) хранит их следы. Основные конфликты в политике сейчас это выбор (кто мы? куда мы?), вместо синтеза и попытки сконструировать собственную культуру.

Второй смысл – в хорошем смысле крестьянская культура, пейзажность/пасторальность страны, деревня/хутор, вилла тут являются базовым способом расселения, города появились как желание прежде всего империй повысить управляемость территорий и внедрить свои ценности, но как в 90ые в России мы относительно спокойно пережили крах советской системы (все поехали сажать картошку и заниматься рынком), так и Молдова относительно спокойно переживала внешние попытки ускорить развитие.

Сейчас в городе встречаются например такие артефакты – как улица вилл )) забор к забору, высокие стены-крепость, архитектура с амбициями, но абсолютно не городская )) Возможно именно сейчас всплеск городского активизма в Кишиневе это как раз попытка переосмыслить что такое город, и какие города нужны Молдавии, какие типы поселений в какой фазе находятся, чем горожанин отличается от жителя и тп. Сообщество с которым мы общались на школе – антропологи/социологи/архитекторы/философы/активисты/журналисты/политики – живое, многоязычное, ищущее, «новые горожане/граждане» думают и за город и за страну в целом, а на самом деле через дискуссию и поиск конструируют/собирают новую культуру, и в этом хочется участвовать (Институт постсоветской идентичности как способ самостоятельного выхода из кризиса через рефлексию и переосмысление). И именно люди являются самым ценным в таком культурном многообразии, их чувства и мысли, вопросы и проекты – то, что делает город живым, ищущим;
Как и везде проблема с коммуникацией и между «героями» и между субъектами «администрация», «бизнес», и именно в этом и есть постсоветское – разрушенное советское мировоззрение, надо заменять собственным опытом, инструментом критического анализа (как все устроено и почему), нет готовых идеологий (и это главное), нужны субъекты (центры/сообщества) и инструменты собственного конструирования идентичности (кто мы и куда?). Советский период/эпоху надо переосмыслять в плотном контакте с теми кого эта эпоха коснулась/изменила, но кроме советской эпохи и остальные исторические периоды/империи застряли и оставили следы, без многомерного взгляда и публичной дискуссии все это мешает размышлению про будущее, и переводит дискуссию в русло выбора (конфликта), а не синтеза.

Что дальше?
Школа Городского Модератора, и возможно форум городских сообществ, совместные исследования и сетевые проекты.
Спасибо, Кишинев!

Postarea originală:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s