Cronica instruirii despre structura și mecanismele de funcționare APL

rtiPrimul seminar de informare și instruire a societății civile din cadrul proiectului „Comunități active pentru democrație participativă în oraș” a fost ținut de către juristul Anatolie Albin la data de 5 august 2017. Tematica seminarului a fost orientată înspre descrierea structurii și mecanismelor de funcționare a autorităților publice locale, ca parte a sistemului de guvernare și decizie asupra intereselor și problemelor societății în genere. Partea practică a acestui seminar a constat în explicitarea modalității de participare a societății civile prin intermediul reprezentanților săi la procesul de decizie.

Conceptul-cheie în jurul căruia se constituie discuția cu privire la procesul de guvernare și decizie este cel de administrare. Acesta poate fi interpretat, în primul rând, ca înțeles al activității pe care o desfășoară aleșii poporului în vederea diriguirii bunurilor publice și private ale unei localități sau a statului per ansamblu. Totodată, prin administrare se poate avea în vedere grupul de persoane, exprimând voința și interesele poporului, întrucât au fost aleși pe temeiul principiilor reprezentativității și legalității. Cel de-al treilea sens al administrării este legat nemijlocit de impactul acțiunilor acestui grup de oameni asupra traiului cotidian al cetățenilor, influențând nevoile și așteptările, valorile și convingerile acestora.

Sarcina autorităților publice locale este de a rezolva problemele descoperite în unitatea administrativ-teritorială care se află sub influența puterii lor de decizie, ținând în permanență cont de interesele locuitorilor acestui teritoriu. Acestea se organizează și își îndeplinesc atribuțiile autonom față de autoritățile publice centrale, funcționând în baza logicii descentralizării serviciilor publice. Elementul vital al administrării publice locale trebuie să presupună consultarea și informarea permanentă a cetățenilor în legătură cu problemele locale de interes deosebit.

Subiecții administrării publice locale sunt, de regulă, membrii consiliului local, primarul general, vice-primarul și secretarul consiliului local. Raporturile dintre aceștia trebuie să fie stabilite pe respectarea granițelor atribuțiilor fiecăruia și a colaborării reciproce. Statutul fiecărui subiect al administrării publice locale presupune autonomie, transparența activității sale și fundamentarea acesteia pe temeiuri legale. Consiliile locale se convoacă în ședințe ordinare o dată la trei luni și în ședințe extraordinare de fiecare dată când apar probleme ce necesită a fi discutate. Locul și data desfășurării ședințelor, cât și ordinea de zi a acestora vor fi făcute publice cu 3-5 zile lucrătoare înainte ca ședințele să aibă loc, cu scopul garantării accesului liber al cetățenilor la informațiile ce se referă la proiectele și deciziile, programele de dezvoltare, bugetul și modul de utilizare a resurselor bugetare de către funcționarii publici și șefii administrației publice locale.

Actele aprobate în ședințele consiliului local, în corespundere cu legea cu privire la transparența procesului decizional, vor fi publicate în Registrul de stat al actelor locale, ce presupune o resursă informațională de stat cu varianta electronică a actelor autorităților publice locale. Excepție vizând vizualizarea liberă a acestor acte o vor face cele ce conțin date cu caracter personal. Acestea vor fi oricum introduse în registru, având un număr de identificare, însă li se va impune accesul restricționat de vizualizare, în conformitate cu necesitatea respectării dreptului la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private. Întru asigurarea drepturilor și valorilor democratice, se prevede promovarea de către autoritățile locale a unor politici de comunicare, ceea ce include atât posibilitatea de participare a cetățenilor în cadrul ședințelor de adoptare a unor decizii, cât și recepționarea și examinarea recomandărilor, scrisorilor și sesizărilor primite din partea unor inițiative individuale sau colective ale cetățenilor ca persoane fizice, juridice sau organizații obștești.

În cazul nemulțumirii față de răspunsul autorităților vizând problematica petiției sau în situația în care nu a fost primit niciun răspuns din partea acestora în termenul legal de soluționare a unei cereri (30 zile), cetățeanul sau cetățenii pot înainta reclamații în instanțele publice corespunzătoare ce se ocupă cu sesizarea încălcării drepturilor și libertăților omului și asigurarea ordinii de drept. Astfel, se pot depune plângeri la Curtea de Apel sau la Contenciosul administrativ, acesta din urmă presupunând instituția juridică printre atribuțiile căreia îi revine ordonarea activității autorităților publice și examinarea plângerilor cetățenilor cărora li s-a vătămat unul sau mai multe drepturi prin abuzul și excesul de putere sau caracterul ilegitim al deciziei luate de către reprezentanții instituțiilor publice. Putem înainta reclamații în mod independent sau apela la serviciile unui consultant juridic pentru a ne revendica drepturile și/sau contesta actele administrative, hotărârile și dispozițiile care ne lezează în mod direct.

Legalitatea deciziilor, dispozițiilor și a altor acte normative ale autorităților publice locale este garantată de oficiile teritoriale ale Curții de Apel care întocmește un raport anual în legătură cu efectuarea controlului vizând asigurarea evidenței acestor acte. Acest control trebuie, de asemenea, să fie transparent, luându-se răspunderea pentru accesul public liber la informațiile cu privire la legalitatea actelor verificate și sinteza recomandărilor vizând modificările sau abrogările solicitate. În contextul raporturilor de asistență reciprocă dintre instanțele publice, oficiile teritoriale ale Curții de Apel oferă autorităților publice locale ajutor metodologic, consultativ și juridic permanent.

Cadrul de reglementare juridic în baza căruia s-a organizat fundamentul normativ al seminarului presupune câteva legi esențiale, privind modul de organizare și funcționare a autorităților administrației publice locale în unitățile administrativ-teritoriale: Legea nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la administrația publică locală și Legea nr. 136 din 17.06.2016 cu privire la statutul municipiului Chișinău. Fiecare cetățean responsabil și conștiincios în lupta împotriva nedreptăților și abuzurilor de putere sesizate, trebuie să distingă nu doar atribuțiile și competențele instituțiilor publice pentru a recunoaște instanțele în care se poate adresa.

Orice inițiativă individuală sau colectivă se va ghida de principiul transparenței, publicității și accesibilității informațiilor vizând activitatea instituțiilor publice și dreptul de informare adecvată și în timp util a populației în întreprinderea sa de monitorizare și implicare în fazele procesului decizional. În acest sens e de folos buna cunoaștere ale următoarelor documente: Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare, Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și Legea nr. 793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ.

 Aici puteți viziona înregistrarea instruirii: Algoritmul procesului decizional în cadrul APL – Anatolie Albin

Text de: Cristina Railean

Sursa imaginii: http://www.livelaw.in/public-bodies-fear-public-authorities/

Un gând despre „Cronica instruirii despre structura și mecanismele de funcționare APL

  1. Pingback: Algoritmul procesului decizional în cadrul APL – Anatolie Albin | COMUNITĂȚI ACTIVE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s